Op weg naar een wereld zonder verspilling

Duurzaamheid en verantwoordelijkheid

Als bouwbedrijf hebben we een belangrijke taak te vervullen: het realiseren van duurzame huisvesting voor iedereen. Daarbij nemen we onze verantwoordelijkheid voor mens en milieu.

Duurzaamheid

Een schone wereld zonder verspilling. Dat is onze ambitie. En dus is er werk aan de winkel voor de bouwsector. De traditionele manier van bouwen moet drastisch op de schop om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen.

Duurzame, schone en innovatieve bouw wordt de standaard. Niet slopen, maar demonteren. Niet verspillen, maar hergebruiken. We geloven in een schone wereld. Dat is niet zomaar een loze kreet, maar een visie voor de toekomst.

Safety

Bij Daiwa House Modular Europe creëren we huisvesting voor en door mensen. Veiligheid staat dan ook altijd voorop in ons vak. En dan hebben we het niet alleen over de veiligheid van onze eigen mensen, maar ook over die van de omgeving. Want veiligheid realiseren we met elkaar.

Sustainability

Het hergebruiken van onze modules levert al forse duurzaamheidswinst op maar daarmee zijn we er nog niet. Daiwa House Modular Europe heeft de ambitie uitgesproken om in de nabije toekomst via een volledig gesloten kringloop te bouwen.

People

We houden ervan om met elkaar de schouders er onder te zetten en dingen voor elkaar te krijgen. Hard werken en betrokkenheid zijn daarbij belangrijk. Daar krijg je dan ook flink wat voor terug; alle ruimte en begeleiding om te ontwikkelen en te groeien.

Circulair bouwproces

Duurzaamheid staat in ons bedrijf hoog op de agenda. Daiwa House Modular Europe werkt nu al toe naar een zero waste-afvalbeleid door alle materialen op een hoogwaardige manier opnieuw in te zetten en zo in de nabije toekomst 100 procent circulair te produceren. Dit streven draagt bij aan een duurzame toekomst voor zowel de economie als het milieu. Bij het ontwerp van modulaire bouw wordt al rekening gehouden met de herbruikbaarheid van producten. Onze modules zijn eenvoudig te demonteren en op een andere locatie op te bouwen.

Deze flexibiliteit maakt het mogelijk dat modulaire bouw altijd aan de vraag van de maatschappij kan voldoen. Studentenwoningen worden eenvoudig omgezet in seniorenwoningen en een kantoorpand kan binnen no-time worden omgeturnd tot een school. De demontabele constructies en materialen blijven inzetbaar waardoor er weinig tot geen restafval overblijft wanneer een pand om uiteenlopende redenen niet meer voldoet.

Meten = weten

Het hergebruiken van onze modules levert al forse duurzaamheidswinst op maar daarmee zijn we er nog niet. Daiwa House Modular Europe heeft de ambitie uitgesproken om in de nabije toekomst via een volledig gesloten kringloop te bouwen. Om dit voor elkaar te krijgen werken we met een revolutionair platform: EcoChain. Via dit platform toetsen we alle fases van het productieproces op onder meer CO2-uitstoot en afvalverwerking. Zo weten we waar onze krachten en verbeterpunten liggen en kunnen we daarop sturen. Hiermee hopen we niet alleen onszelf, maar ook alle andere bedrijven binnen de productieketen te stimuleren om circulariteit na te streven.

Veiligheid

Bij Daiwa House Modular Europe creëren we huisvesting voor en door mensen. Veiligheid staat dan ook altijd voorop in ons vak. En dan hebben we het niet alleen over de veiligheid van onze eigen mensen, maar ook over die van de omgeving. Want veiligheid realiseren we met elkaar.

Juist in onze sector is het essentieel om veilig te werk te gaan. Want hoe mooi het resultaat van onze projecten ook kan zijn, bouwen brengt risico’s met zich mee. De sleutel is om bewust om te gaan met die risico’s. Daarom kiest Daiwa House Modular Europe voor een aanpak waarbij we bewustwording en betrokkenheid voorop stellen.  Zo bouwen we aan een organisatie waarbij veiligheid bij onze mensen in het DNA verweven is. Zowel op onze project- en productielocaties als op onze kantoren. We blijven continu verbeteren en zijn altijd actief op zoek naar feedback vanuit de organisatie. Zo leren we van de ervaring die we op doen en sluiten we risico’s uit. Veiligheid staat altijd voorop.

Ben jij overtuigd om bij ons te komen werken? Bekijk al onze vacatures of stuur een open sollicitatie!